Bedrijfsmaatschappelijkwerk T. Herbert

Ik ben Tanja Herbert. Sinds 2000 ben ik werkzaam als bedrijfsmaatschappelijk werker. Sinds 1 januari 2013 werk ik als ZZP-er. U bent op mijn site terecht gekomen dus bent u waarschijnlijk op zoek naar een bedrijfsmaatschappelijk werker... lees meer

klein-R14

BMW

Dit houdt o.a. in hulpverlening, begeleiding en advies voor medewerkers en organisatie. Een concretere omschrijving van deze activiteiten leest u op de volgende pagina.

 

klein-Q80

PSYCHOSOCIAAL ADVIES

Een advies dat aansluit bij de vraag van de cliënt en zijn beleving met als doel  dat deze de ruimte vindt om keuzes te maken die aansluiten op eigen wensen, behoeften. Mijn interventies zijn gericht op uw medewerker in  relatie zijn/haar werkomgeving en de wisselwerking daar tussen.

  klein-R05

COACHING

Persoonlijke coaching  van medewerkers die zich kenmerkt door doelgerichtheid en gericht is op ontwikkeling van medewerkers. Dit kan o.a. betrekking hebben op te maken keuzes, ambities, dilemma´s en knelpunten t.a.v. hun werksituatie en hun persoonlijk functioneren in deze.

klein-Q70

OP DE WERK PLEK

Bovenbeschreven activiteiten voer ik in uw bedrijf uit. Dit houdt voor uw medewerker  in dat deze geen reistijd kwijt is.  De gesprekken vinden plaats op de werkplek.